fbpx

Tiroid Otoimmün Paketi

·      Anti TG

·      Anti TPO

Otoantikorlar vücudun kendi dokularına (bu durumda tiroid) oluşmuş antikorlardır. Serum anti TPO ve anti Tg düzeylerinin ölçülmesi, kronik otoimmun tiroidit tanısı konulmasını sağlar. TSH > 4 mIU/L olan kişilerde ölçüm yapılmalıdır. Düşük derecede anti Tg titrelerine yaşlılarda ve başka otoimmun hastalıkları olanlarda rastlanabilir.