fbpx

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Her çocuğun bedenen ve ruhen sağlıklı olabilmesi, anne ve babaların en büyük temennisidir. Pediatri Anabilim Dalı, 0-18 yaş arasındaki tüm çocukların genel sağlık, büyüme, gelişme ve tüm hastalıkları ile ilgilenen geniş bir anabilim dalıdır. Hastanemiz çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında geniş bir yelpazade hizmet sunmaktadır.

·       Yenidoğan doğum salonu yönetimi ve yenidoğan canlandırma basamaklarının

·       uygulanması

·       Yenidoğan tarama testleri (topuk kanı taraması, doğumsal kalça çıkığı taraması,

·       işitme taraması vb.)

·       Sağlam çocuk büyüme gelişme (persantil) takibi ve aşı takviminin uygulanması

·       Çocuk endokrinolojisi hastalıklarının genel pediatrik takibi (Tip 1 Diyabet, obezite,

·       metabolik sendrom, hipotiroidi, hipertiroidi, boy kısalıkları, erken puberte, geç

·       puberte vb.)

·       Çocuk allerji – immunolojisi hastalıklarının genel pediatrik takibi (mevsimsel

·       allerjik rinit, allerjik astım, besin allerjileri, immün yetmezlik vb.)

·       Çocuk nefrolojisi hastalıklarının genel pediatrik takibi (idrar kaçırma, tekrarlayan

·       idrar yolu enfeksiyonu, üriner disfonksiyon, işeme terapisi, pyelonefrit, ürolitiasiz,

·       pelvikaliektazi takibi vb.)

·       Çocuk enfeksiyon hastalıklarının genel pediatrik takibi (tekrarlayan alt/üst

·       solunum yolu enfeksiyonunun yönetimi, kistik fibroz, gastrointestinal sistem

·       enfeksiyonları, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları vb.)

·       Çocuk gastroenteroloji hastalıklarının genel pediatrik takibi (gaita kaçırma, kronik

·       kabızlık, kronik ishal, büyüme gelişme geriliği, kilo alamama ve persantil kaybı,

·       besin allerjileri, gastrit, gastroösefageal reflü, inflamatuar bağırsak hastalıkları,

·       irritable bağırsak hastalıkları vb.)