fbpx

LABORATUVARA GELMEDEN ÖNCE..

Tanı değeri yüksek, güvenilir, doğru ve zamanında ulaşılabilen test sonuçlarının üretilebilmesi; klinik örneğin doğru zamanda, uygun bölgeden, uygun şartlarda alınması ve sağlıklı koşullarda laboratuvara iletilmesi ile birebir ilişkilidir. Bu nedenle testler için örnek verilmeden önce bazı noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir.·       12 Saat Açlık Sonrasında Alınacak Örnekler İle Çalışılması Gereken Testler:

 

Zorunlu durumlar dışında, tüm biyokimyasal testler için örneklerin 12 saatlik açlıktan sonra alınması önerilir. (Sabah Aç Karnına Kan Alınması Uygundur)

 

ADH

Alkali fosfataz izoenzimleri

Büyüme hormonu ( GH )

C-peptid

Demir

Total Demir Bağlama Kapasitesi

Folik asit

Gastrin

Glukoz

Homosistein

İnsülin

İnsülin Direnci

Kalsitonin

Kolesterol (Total)

HDL Kolesterol

LDL Kolesterol

VLDL Kolesterol

Trigliserid

Kortizol

Laktat

Leptin

Lipoprotein (a)

Lipoprotein Elektroforezi

Osteokalsin

Piruvat

Safra asitleri

Serbest yağ asitleri ( FFA )

Trigliseridler

Vitamin B 12, Vitamin E
·       Mutlak 12 saatlik açlık sonrası yapılması gerekli testler:

Gün İçerisinde Salınım Ritmi Olan ve Düzeyi Değişen Hormon Testleri

 

Özellikle salınım ritmi nedeniyle Kortizol ve ACTH testleri için örnekler mutlaka 08:00-10:00 veya 16:00-18:00 saatleri arasında alınmalıdır. Diğer testler için de referans aralık standardizasyonu ve olası lipeminin test hassasiyetini etkileyebilecek olması nedeniyle örnekler tercihen aç olarak öğleden önce alınmalıdır.·       Özellikli Bazı Testler

 

2. Trimester Down Sendromu Tarama Testi:

 

Kan örneği alımı ile ultrason ölçümünün aynı günde yapılması gerekir. İkisi arasında süre farkı 24 saati aşmamalıdır. Laboratuvara kan vermek için gelirken ultrason ölçüm değerlerinin getirilmesi gereklidir.

 

Dışkı Mikroskopisi ve Parazitolojik İnceleme :

 

Parazitolojik inceleme için dışkı örneği laboratuvarlarımıza 1 saat içinde ulaştırılmalıdır.

 

İlaç Düzeyi Testleri ( karbamazepin, siklosporin , digoksin , lityum , fenitoin, valproik asit, vb. ) :

 

Doktorunuzun başka bir tavsiyesi ya da talimatı yoksa laboratuvara gelirken o sabah ilaç dozunun alınmaması tercih edilir.

 

Angiotensin Converting Enzim ( ACE ) :

 

Doktorunuzun kontrolü ve bilgisi dahilinde ACE inhibitörü grubundan olan antihipertansif ilaçlar (Kaptopril , Kaptoril , Lopril, v.b. ) örnek alımından önceki 12 saat içinde kullanılmamalıdır.·       24 Saatlik İdrarda Yapılan Testler


24 Saatlik İdrar Örnegi Toplanması:

 

Sabah ilk idrar atılarak mesanenin boşaltılması sağlanır. Daha sonra yapılan idrarların tümü hiç dışarı kaçırılmadan 24 saat süresince, idrar toplama kabı içine toplanır. Bu süre içinde toplama kabı serin bir yerde saklanır. Ertesi sabah yapılan ilk idrar da toplama kabının içine alındıktan sonra en kısa sürede laboratuvara ulaştırılır. Doktorunuzun istediği testler arasında aşağıda listelenmiş olan testler bulunuyorsa koruyucu madde içeren özel toplama kabı ve yapılacak test ile ilgili ayrıntılı bilgi (perhiz, ilaç, v.b.) almak için laboratuvarlarımızla iletişime geçiniz.

 

Dışkıda Helicobacter Pylori Antijeni Testi (HPSA) ve üre nefes testi:


Tedavide kullanılan antibiyotikler, bizmut içeren ilaçlar ve proton pompa inhibitörleri kullanımı test sonucunu etkiler. Bu nedenle bu ilaçlarla yapılan tedavinin bitiminden 2 hafta sonra örnek verilmesi gereklidir.·       Özel Diyet Gerektiren Testler

 

Hidroksiindolasetik Asit ( 5 – HIAA ):

 

24 saatlik idrar örneği toplanmadan 3 gün önce ve örnek toplama süreci boyunca diyet uygulanmalıdır. Bu süre içinde serotonin içeren çikolata, kahve , çay, muz, domates, ceviz , patlıcan, portakal, limon, ananas alınmamalıdır. Aspirin, ağrı kesiciler, hipertansiyon ilaçları ve gualiacol içeren öksürük şuruplarının kullanılmaması önerilir.

 

Okzalik Asit (okzalat) ve Sitrik Asit (sitrat) :

 

İdrar örneği toplanmaya başlamadan 2 gün önce ve toplama sırasında ıspanak, çikolata, domates, çilek, dondurma, pasta, et, tavuk, balık tüketilmemelidir. Askorbik asit ( C vitamini ) ve kalsiyum içeren ilaçlar zorunlu haller dışında alınmamalıdır.


 ·       Alkol Alımından Etkilenen Testler

 

Antidiüretik Hormon (ADH)

Apolipoprotein A

Apolipoprotein B

HDL Kolesterol

Koproporfirin

LDL Kolesterol

Lipid Elektroforezi

Lipoprotein (a)

Porfirin

Total Kolesterol

Trigliserid

Üroporfirin

Vanil Mandalik Asit (VMA)

VLDL Kolesterol