fbpx

Endometriome Nedir?

Endometriyal Mikrobiyomu Değerlendirmenin Önemi

 

Endometriyumdaki bakteri dengesi başarılı embriyo implantasyonu için önemli bir faktördür. Normal koşullarda, endometriyumda esas olarak Lactobacillus cinsinin farklı bakteri türleri bulunur. Dengeli bir mikrobiyom (Lactobacillus) üreme prognozunu iyileştirir, bu da hamilelik ve canlı doğum şansının artmasına neden olur.

 

Disbiyotik veya patojenik bakterilerin varlığı endometriyal mikrobiyomu değiştirebilir ve uterus ortamını bozarak implantasyon başarısızlığına ve gebelik kaybına neden olabilir.

 

Patojenik bakteriler (Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, Mycoplasma, Ureaplasma, Enterobacteria (Escherichia, Klebsiella), Chlamydia and Neisseria) implantasyon başarısızlığı ve tekrarlayan düşük ile bağlantılı enfeksiyona neden olur.

 

Disbiyotik bakteri (Bifidobacterium, Prevotella, Sneathia, Atopobium, Veillonella vb) mikrobiyal dengesizlik embriyo implantasyon başarısızlığına bağlıdır.


Endometrial Bakteriyel Bileşimin Tam Bir Görünümü

 

 

 

Endometriome™ Tarama Testi

 

Üreme sonuçlarını iyileştirmek için endometriyal değerlendirmenin yeni bir boyutu olarak Endometriome™ tarama testi uygulanabilir. Endometriome™ infertil hastaların klinik yönetimini iyileştirmek için endometrial mikrobiyomu değerlendiren bir tarama testidir. Endometriome™ testi endometriyum bakteri bileşiminin eksiksiz bir görünümünü sağlar, endometriyumda en çok belirtilen 10 bakteriyi rapor eder ve kronik endometrite (CE) neden olan en yaygın 8 patojeni tanımlar. Endometriome™ testi rahim mikrobik ortamının embriyo implantasyonu için optimal olup olmadığını belirleyebilir. Sonuçlara bağlı olarak, optimal bir mikrobiyomu geri kazanmak için embriyo transferini veya gerekirse antibiyotik ve probiyotik tedaviyi önerir. Endometriome™ testi ayrıca bakterilere neden olan kronik endometriti tespit eder ve klinisyenlere uygun antibiyotik ve probiyotik tedavileri önermelerine yardımcı olur. Endometriome™ testi: yinelenen aşılama hatası yaşayan hastalar (RIF) veya yinelenen hamilelik kaybı yaşayan hastalar (RPL) veya gebe kalmak isteyen herhangi bir hastada, embriyonun karşılaşacağı mikrobiyolojik ortamı değerlendirmek için uygulanabilir


Endometriome™ testi nasıl uygulanir?

 

Endometrial numune; endometriyal doku biyopsisi veya endometriyal sıvı seklinde alınarak, DNA çıkarımı sağlanır. Endometriome™ testi doğal döngünün 15 ila 25. günleri arasında veya bir HRT döngüsünde rahim salgı aşamasında yapılabilir. Son teknoloji Yeni Nesil Sekanslama (NGS) analizi yapılarak bakteriyel 16S ribozomal RNA’nın 7 hiperdeğişken bölgesi (V2, V3, V4, V6, V7, V8 ve V9) bakılır. Rapor, endometriyal mikrobiyomun mikrobik ortamı hakkında hakkında bilgi sağlar ve kişiselleştirilmiş tedaviyi önerir. Bu bilgiler Endometriyal örnekteki Lactobacilli yüzdesi, Endometriyal örnekte en fazla temsil edilen bakterilerin yüzdeleri, Endometriyal biyomun normal veya anormal olup olmadığı, CE’ye neden olan spesifik bakterilerin saptanması ve Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarla ilişkili patojenlerin saptanması ve yüzdeleri (Chlamydia ve Neisseria spp) içerir. Endometriome™ testi sonuçları 10 gün gibi kısa bir surede belirlenir.

Sonuçlar aşağıdaki şekilde olabilir;

 

POZİTİF SONUÇLAR

 

Lactobacillus baskın olmayan (<% 90) endometrial mikrobiyota ile disbiyotik veya patojenik bakterilerin tanımlanmasını yapar ve CE’ye neden olan spesifik bakterilerin saptar. Ayrıca cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarla ilişkili patojenlerin saptanması ve yüzdeleri (Chlamydia ve Neisseria spp) belirler. Bu test sonucu, olumsuz üreme sonuçları (azalan aşılama başarı oranı ve artan düşük oranı) ile önemli ölçüde ilişkilidir.

 

NEGATİF SONUÇLAR

 

Endometrial mikrobiyom normaldir sonucunu verir. (Lactobacillus baskın endometriyum, yüksek oranda Lactobacilli, ≥% 90 içerir.) Kişiselleştirilmiş tedavi yöntemleri; Antibiyotik tedavisi veya Lactobacillus içeren Probiyotik tedavisi (en uygun mikrobiyomu sağlamak için) veya uygun bir mikrobiyom için embriyo transferi seklinde olabilir.