fbpx

Genel bilgi:

Grip, her sene sebep olduğu mevsimsel salgınlar ve bu salgınlar sonucu sağlık kurumlarında artan iş yükü, hastane yatışlarındaki artışlar, iş ve okul kaybı, ekonomik yükü, riskli gruplarda belli bir oranda ölümle sonuçlanması ve belki de hepsinden önemlisi yeni mutasyonlarla pandemi (kıtalar arası salgın) ve toplu ölümlere neden olabildiğinden sürekli olarak güncelliğini korumaktadır. Grip genellikle bir iki hafta içinde tedavisiz iyileşmekle beraber, çok küçük yaştakiler, yaşlılar ve altta yatan kronik hastalığı olanlarda hastane yatışlarında artışa ve ölüme neden olmaktadır.

.

Kimlere aşı önerilir?

Grip aşısı prensipte, 6 aylık ve üzeri yaş grubundan yaptırmak isteyen herkese yıllık olarak Kasım ayında uygulanır. Grip açısından tanımlanmış risk gruplarına giren kişilere, bu kişilere bakım veren kişilere ve nihayetinde gripten korunmak isteyen herkese önerilmektedir.

Grip aşısının öncelikli yapılması önerilen gruplar şunlardır:

-4 yaşından küçük (özellikle 2 yaş altı) çocuklar (6. aydan itibaren)

-50 yaşından büyük erişkinler

-Gebeler

-Bakım evinde yaşayanlar

-Sağlık çalışanları

-Kronik sağlık sorunu olanlar

-Kronik pulmoner hastalık (astım, kronik obstruktif akciğer hastalığı, kistik fibrozis),

-Kardiyovasküler (tek başına hipertansiyon hariç) hastalık

-Böbrek hastalığı

-Karaciğer hastalığı

-Kan hastalıkları (orak hücreli anemi dahil)

-Endokrin hastalık (diabetes mellitus gibi)

-Metabolik hastalık (genetik metabolik hastalıklar gibi)

-Nörolojik veya nöro-gelişimsel bozukluğu olanlar (beyin, spinal kord, periferik sinir ve kas hastalıkları, serebral palsi, epilepsi, inme, mental retardasyon, büyüme-gelişme geriliği, musküler distrofi, spinal kord hasarı dahil)

-Hastalık veya ilaca bağlı olarak bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler (kanser, uzun süreli steroid kullanımı, HIV gibi)

-19 yaşından küçük olup uzun süredir aspirin tedavisi alanlar

-Morbid obezler (Vücut kitle indeksi >40)

-Grip açısından riskli grupta tanımlanan kişilere bakım verenler ve aynı evde yaşayanlar (çocuklar dahil)

.

Grip aşısı kimlere yapılmaz?

Yumurta proteini dahil olmak üzere aşı içeriğindeki herhangi bir bileşene karşı bilinen ciddi alerjik reaksiyon veya daha önce aşı uygulaması sonrasında alerjik reaksiyon gelişmiş olan kişilere yapılmaz.

.

Uzm. Dr. Emre Vudalı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı

Categories:

Tags:

Comments are closed